Kedvelj minket a Facebookon!

TUDOD-E, HOGY MA VAN A MAGYAR SZERELEM ÉS HÁZASSÁG NAPJA?

A magyar szerelem, házasság, szeretet, kedvesség, békesség és jókívánság napja (november 30.)

 

Az elmúlt századok feledésbe merülő szokásai Szent András napján: A szeretet jegyében köszöntötte egymást (nemcsak az Andrásokat) a szatmári nép az utcán: „Sok András-estét érjél!" Az ünnepelt ezt felelte: „Köszönöm! Hallgassa meg a jó Isten!" S közben kezet fogtak. Rokonok, közelebbi ismerősök jöttek össze ezen az ünnepen, hogy békességben köszöntsék egymást szeretettel; például a Tiszaháton. Őseink az első századoktól őrzik Szent András tiszteletét; megőrizték a hitet, megérdemlik, hogy emlékükre a szeretetet, szerelmet, házasságot, kedvességet, békességet képviselő Szent András napját méltóbban ünnepeljük.

Nem kell a szomszédba mennünk, hiszen ma van a magyar megfelelője a külföldi Valentin napnak. Tudtad-e, hogy jóval régebbi időből származik a magyar megfelelője a külföldi ünnepnek? Ismerd meg Szent András történetét, a honfoglaló magyarokkal való találkozás legendáját, a nevéhez fűződő népszokásokat!

 

Milyen lehetett András apostol a nép körében?

Szeretetre méltó, jó kedélyű férfiú, aki elfogadta a szokásaikat, életformájukat és együtt élt, dolgozott és örült velük. Komoly nevelést végezhetett a fiatalok körében, hiszen a fennmaradt szokások sorra a vidámságról szólnak, és a reményről az élet, a családi élet boldogságáról. Ennek igazolására szolgáljon most a Tumag Magazinban már megjelent írásokból részletek, és a lap alján megtalálhatók a teljes írások is.

András napi hagyományokat követve megtudhatjátok, ki lesz a férjetek, hiszen ma van házasságszerető és segítő Szent András napja!

Ha valaki ezen a napon böjtöl, akkor az éjjel megálmodhatja, ki lesz a párja: Ha egy leány el tudta lopni egy férfi gatyáját, és a párnája alá tette éjszakára, megálmodta, ki lesz a férje. Fokozza a hatást, ha még böjtöl is. „Aki böjtöl András napján, Vőlegényt lát iccakáján!"

Lefekvéskor ezt kell mondani az eladó lányoknak: „párnámat rázom, Szent Andrást várom, kutassa meg a jövendőbeli párom!”  Éjjel pedig álmában megtudhatja, ki lesz a párja.

Közismert az András napi megolvasztott ólom vízbe öntése. Ennek formája megmutatja a jövendőbeli férj foglalkozását.

A népszerű gombócfőzés sokszor a lányok közös szórakozása volt. Papírokra kell felírni a férfineveket, s a víz tetejére feljövő első gombócban rejlik a várható férj neve. (Több népszokás: ITT)

 

Elsőkézből az evangéliumról Szent Andrástól

Minket, magyarokat különösen András apostol munkássága érintett meg vándorlásunk során, s így az első századtól kezdve ismerkedtünk az evangéliummal. Bizonyíték erre, hogy a magyar táltosok önmagukat az András apostol által hozott hit őrzőinek tartották, és számtalan honfoglalás kori lelet a kárpát medencében, amik csodálatosan megmunkált műalkotások, az első kárpát-medencei templomok. Valamint bizonyítékok a fennmaradt népszokások, hagyományok, amiket magukkal hoztak a honfoglaló magyarok, kik korábban szkítáknak is nevezték magukat, és szkítáknak mondták őket a történetírásokban. (Többet ITT)

 

András, Keresztelő János tanítványa volt, de mikor meggyőződött róla, hogy Jézus a Messiás, elsőként követte őt. Erről János evangéliumában olvashatunk a 1:35-42-ig terjedő részben. Márk evangéliumában viszont Jézus hívta el többekkel a Galileiai-tó partján. A mennybemenetel ünnepe után tudjuk, hogy az apostolok elindultak az akkori világban, hogy vigyék az örömhírt, és közvetítsék az evangéliumot. András apostol útja a görögök felé ment, és tovább a Dunától keletre, a Fekete-tengertől délre leginkább Kis-Ázsia területére. Sajnos az első évszázad történetírásai nem használhatók hiteles forrásígy ként, mert eredeti szövegek nem maradtak fenn, csak a későbbi történetírók hivatkozásaira hagyatkozhatunk, így beszélhetünk Szent András legendáiról.

Szent András munkásságát viszont számos dolog igazolta, mint például Örményország területén végzett misszionáriusi munkásságának eredményeként Örményországban lett elsőként államvallássá a keresztény vallás. Feltehetően András apostol a legmagasabb szintű misszionáriusi módszert alkalmazta, amire jellemző, hogy az adott nép kultúráját megismerve, annak hagyományait figyelembe véve hirdette Krisztus tanítását. Ennek lényeg, hogy „beolvadt” a nép szokásai közé, megnyerte annak szeretetét, s a nekik legmegfelelőbb módon adta át krisztus tanait addigi kultúrájukat nem megsértve, de formálva azt a kereszténység szellemeivel. A vándorló lovas népekhez két tanítvány, Fülöp és leginkább András jutott el, így a zárkózott és magas társadalmi szervezettségükről híres szkítákhoz is. Már korukban is híresek voltak törvényeik, erkölcseik és kultúrájuk. A legendák szerint titokzatos világukban élt András Apostol, és hirdette nekik az evangéliumot. Pál apostol, András munkásságáról a Bibliában a Kolossébeliekhez levélben ír (3:10-11):

„és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem csak Krisztus van, Ő minden, és ő van mindenekben.”

 

Az apokrif iratok, melyek a szentírás egyes részeit tárják fel részletesebben, szinte magyarázatként, csak legendák sokaságában jellemzik az apostolok munkásságait és útjait. Valljuk be, hogy több ezeréves múltba való visszatekintést nem várhatunk el mindig részletesen valósnak, mert sokszor adódik például, hogy ugyanazzal különböző művekben más-más évszázaddal jelölve találkozunk, így maradjunk a legendáknál, és a megmaradt írásoknál, amelyek hozzásegítenek minket fennmaradt múltunk megismeréséhez. András apostolt végül útja során az achaiai Patra városában bebörtönözték, megvádolták és keresztre feszítették. Nem tartotta méltónak magát a Krisztus formátumú kereszthez, és az ő keresztje „X” alakú volt, amelyen két napig szenvedett. A középkorban az ikonokon jellemzően az „Andráskereszttel” ábrázolták. Kereszthalála Kr. u. 60-70 között, november 30-án volt.

 

Ajánlott írások:

KIHEZ MEGYEK FELESÉGÜL? – Szent András napja

Lányok, figyelem, ma megtudhatjátok, ki lesz a jövendőbelitek!

Olvasd el angolul: Who will marry me?

A SZERELEM NAPJA HAZÁNKBAN
Honfoglaláskori műalkotások találhatók erre a linkre kattintva: ITT

Felhasznált forrás:
Sulinet, Mindennapok, Szent András legendái, Katolikus szótár, katolikus.hu/szentek
A magyarok tudása: Szent András hava
Hotdog: Hagyományok ; Szeretlek Székelyföld: Szent András
Kalendárium (turul.info): Szent András apostol