Kedvelj minket a Facebookon!

A SZERELEM NAPJA HAZÁNKBAN ÉS A VALENTIN NAP – Melyik az ősibb?

 

Tudtad-e, hogy van magyar megfelelője a külföldi Valentin napnak? S tudtad-e, hogy jóval régebbi időből származik a magyar megfelelője a külföldi ünnepnek? Kezdjünk is bele, nézzük először a magyar szerelem, házasság, szeretet, kedvesség, békesség és jó kívánságok napjának történetét!

A honfoglaló magyarok magukat a szkíta néppel azonosították, hagyományainkban számtalan szkíta kultúrára jellemző elem van, kezdve az öltözettől a bőrdíszműveken át a szavakig. Arab és európai írók, a magyarok szövetségesei és ellenségei, mind szkítáknak nevezték a magyarokat az ősrégi fennmaradt dokumentumokban. Pál apostol kolosséiakhoz írt levelében (3:10-11) is találkozunk a szkítákra való utalással.

Az első században András apostol a szkítákkal, a szkíta táltosokkal is megismertette a „jó hírt”, terjesztette a kereszténységet, és alakította a szkíták hitét, vallását. Talán kevesen tudják, hogy a magyar táltosok önmagukat az András apostol által hozott hit őrzőinek tartották az általuk újnak nevezett "római hittel" szemben. Így tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy a magyarokhoz még Jézus közvetlen tanítványától jutott el a kereszténység, tehát Jézus feltámadásától ismertük és éltük az evangélium tanítását. (Ajánlott olvasmány: Wass Albert: Hagyaték). Ezzel magyarázatot kapunk arra, hogyan került a honfoglalók sírjára a kereszt, miért hordozzák az első templomok Szent András nevét, és Szent András miért kapott helyet a koronán. Mert ott is ott van…

1. A magyar Szent Korona (elölről). 2. Szent András a koronán

Az elmúlt századok feledésbe merülő szokásai Szent András napján

A szeretet jegyében köszöntötte egymást (nemcsak az Andrásokat) a szatmári nép az utcán: „Sok András-estét érjél!" Az ünnepelt ezt felelte: „Köszönöm! Halgassa meg a jó Isten!" S közben kezet fogtak. Rokonok, közelebbi ismerősök jöttek össze ezen az ünnepen, hogy békességben köszöntsék egymást szeretettel; például a Tiszaháton.

András napkor megjelent TUMAG cikk angolul és magyarul: ITT

MIKOR IS VAN A MAGYAR SZERELEM, HÁZASSÁG, SZERETET, KEDVESSÉG, BÉKESSÉG ÉS JÓKÍVÁNSÁG NAPJA?  Őseink az első századoktól őrzik Szent András tiszteletét, megőrizték a hitet, megérdemlik, hogy emlékükre a szeretetet, szerelmet, házasságot, kedvességet, békességet képviselő Szent András napját méltóbban ünnepeljük. Ne feledjük, most van a házasság hete, aminek Szent András igazi képviselője volt!

 

Ki volt Lupercus és mi köze van Valentinhoz?

A Valentin nap ünnepe nemcsak keresztény tradíciókra vezethető vissza, hanem római hagyományokban is gyökerezik. Lupercalia egy ősi római vallási ünnep, amelyet február 15-én tartottak. A szertartás célja a gonosz lelkek kiűzése és a város megtisztítása volt, amelyre a város lakóinak jó egészsége és asszonyai termékenységének érdekében volt szükség. Egy másik ünnepet is magába foglalt Lupercalia: a Februa-t, amelyet azért érdemes megemlítenünk, mert ezután kapta a február hónap a nevét, Februariusnak nevezték a rómaiak. A Lupercalia elnevezés a római Lupercus nevéből származik, aki a pásztorok istene volt. A név a „lupus” szóból ered, amely farkast jelent.

Romulus és Remus (Spanyolország, Segovia, Óváros)

 

Történelmi tanulmányainkból tudhatjuk, hogy a Rómát alapító ikertestvérpárt, Romulust és Remust egy farkas szoptatta, és mentette meg az éhhaláltól. A története szerint Romulus megölte Remust, és megalapította Róma városát a Tiberis folyó két partján. A farkas pedig Róma egyik szimbóluma lett. És mi köze van Lupercaliának a farkashoz? Az istenség római papjai a szertartást abban a barlangban végezték, ahol a legenda szerint Romulust és Remust táplálta az anyafarkas. Eredetileg a szertartás keretén belül évente egy kecskét áldoztak a termékenységért, és – sajnálatos módon - egy kutyát a megtisztulásért. Később egy kedvesebb szokás terjedt el ezen a napon, amely már jobban kapcsolatban áll a szerelemmel: a névhúzás. A fiatal római hajadonok felírták a nevüket, valószínűleg egy-egy cserépdarabra, majd mindannyian egy nagy agyagedénybe helyezték. Ebből húztak a nőtlen férfiak: Akinek nevét kihúzta egy férfi, az lett a párja egy évre. Gyakran ezek a „kapcsolatok” szerencsésnek bizonyultak, és házassággal végződtek.

Miután a rómaiak a kereszténység hitére léptek, sok más ünnephez hasonlóan Lupercaliát is kereszténnyé tették, mégpedig úgy, hogy ünnepét egy nappal korábbra, 14-re helyezték. Gelasius pápa a pogány istenség helyett egy szent ünnepévé tette ezt a napot Krisztus után 496-ban. Így lett a keresztény mártír, Szent Valentin ünnepe ez a nap. Ezt a történetet sokan ismerjük, azonban azt már talán kevesebben tudjuk, hogy Valentin személye bizonytalan. Legalább három különböző férfi jutott mártírhalálra ezen a néven, mindannyiukat szentté avatták. Nem tudjuk pontosan, melyikük az, akiről megemlékezünk ezen az ünnepen. A hagyomány szerint Valentint Krisztus után 270 körül végezték ki. Hogy melyik Valentint, az már kérdéses. Nézzük a két legesélyesebb történetet, amelyben, ha jól számolom, összesen három Valentin van. Kicsit nekem olyan, mintha a Valentin napi szerelem ünnepét e két történetből gyúrták volna össze…

 

Egy legenda szerint Valentin pap a harmadik században, II. Claudius császár idején szolgált. A császár törvényt hozott arra, és tiltotta, hogy fiatal férfiak házasodjanak. Úgy gondolta, házas ember nem lesz jó katona. Valentin igazságtalannak tartotta ezt, és továbbra is összeadott fiatal szerelmeseket, persze, csak titokban. Amikor erre fény derült, Claudius császár kivégeztette a törvényszegő papot. (HISTORY OF VALENTINE’S DAY)

Egy másik történet szerint Valentint azért ölték meg, mert segített a keresztényeknek a római börtönökből, kínzókamrákból megszökni. A legenda úgy szól, hogy „egy bebörtönzött Valentin küldte az első „valentin-üdvözletet” szerelmének, aki feltehetően a börtönőr lánya volt, ki gyakran látogatta. Valentin halála előtt állítólag írt neki egy levelet, amelyet így írt alá: „A te Valentinodtól” – ez a kifejezés vagy „aláírás” a mai napig használatban van. (HISTORY OF VALENTINE’S DAY)

 

Mikor vált a romantikus szerelmesek napjává Szent Valentin napja?

Szent Valentin napját kezdetben nem kapcsolták össze a romantikus szerelemmel. Az ünnep először talán Geoffrey Chaucer költészetében fonódik össze a szerelemmel: Chaucer II. Richárd angol király és a cseh származású Anna hercegnő eljegyzésének egy éves évfordulójára írt egy verset a 14. században, amelyben utalás történik a Valentin napra (vagy „egy” Valentin napra). Az eljegyzés évfordulója május 2-ára esett, és nem februárra, egy nappal később, vagyis május 3-án egy „másik” Szent Valentinnak volt az ünnepe (mint már említettem, van néhány Valentin nevű szentje a katolikus egyháznak), mégis ezt a verset a február 14-ei Szent Valentin ünnepével hozzák kapcsolatba.

Egy következő állomás Szent Valentin napjának a szerelmesek ünnepévé válása felé IV. Károly francia király idejében található, egészen pontosan 1400-ban. A király ekkor kiadott rendelete tartalmaz leírást egy pompás (szerelmes) mulatságról, amelyet február 14-én tartottak. Ezt rendszerint szerelmes énekekkel, költészeti versenyekkel, tánccal és lovagi tornákkal ünnepelték – természetesen egy hölgy kegyeiért folyt a verseny.

Valentin-kártya a viktoriánus Angliából (1860 - 1880. A Museum of London tulajdona)

 

Szent Valentin napja a viktoriánus Angliában új értelmet nyer. Viktória megkoronázása előtt pontosan négy évtizeddel, 1797-ben egy brit kiadó megjelentetett egy könyvet Fiatal Valentin írók címen, amely számos verset tartalmaz olyan fiatal szerelmesek számára, akik szívük hölgyét nem tudják saját irománnyal meglepni. Később elkezdődött limitált példányszámban a Valentin-kártyák nyomtatása. A 19. század elején-közepén már Valentin-kártyák tízezreit nyomtatták és küldték, annak ellenére, hogy akkoriban nem volt olcsó a postai szolgáltatás igénybe vétele. A kártyákat valódi vagy papírból készült csipkékkel és szalagokkal díszítették.

Hamarosan az Amerika Egyesült Államokat és más angol nyelvterületeket is meghódította a Valentin nap, majd a világ sok más országában is elterjedt, köztünk hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend ez a nem magyar ünnep, amikor hangsúlyozom, nekünk is van a szerelem és a szeretet napjára egy saját, homályba veszett és méltatlanul elfeledett ünnepünk! Szent András napja, november 30-án… (Szent András napjáról ITT olvashatsz.)

Megjegyzés: Habár a Valentin nap gyökerei Lupercaliára, egy ősi, kereszténység előtti ünnepre vezethetőek vissza, Szent Valentinhoz köthető része későbbi, mint a „mi” Szent András történetünk.

 

Végezetül álljon itt két szerelmes történet, ha már a szerelmesek napját ünnepli ma a világ egy része, és hazánkban is sokan. Az egyik február 14-éhez is kapcsolódik, azért választottam, de mégsem igazán a Valentin naphoz, hanem a szerelemhez. A másik pedig a magyar szeretet és szerelem napjához, Szent András naphoz és Szent Andráshoz.

1884. február 14-én történt…

Theodor Roosevelt, amerikai elnök, akiről egyébként a Teddy macit is elnevezték, de ez már egy másik történet, húsz évesen beleszeretett egy bostoni bankár lányába, Alice Hathaway Lee-be, akit két évvel később, 1882-ben feleségül vett.

Kattints a képekre: 1. Theodore Roosevelt (John Singer Sargent , 1903); 2. Alice Hathaway Roosevelt (Library of Congress); 3. Lányuk, Alice Roosevelt (Frances Benjamin Johnston , 1903)

„Legédesebb kis feleségem, minden percben az én kis nevető-kötekedő szépségemre gondolok, és arra, mennyire csinos ő, és hogyan alszik el a karjaimban… majdnem elsírom magamat, annyira szeretlek” – írja Teddy hitvesének 1883-ban.

Sajnos a tündérmesének Alice korai halála véget vetett, a szerelemnek valószínűleg nem... Teddy felesége megszülte egyetlen gyermekét, Alice-t 1884. február 12-én, majd két nap múlva, 14-én meghalt. Teddy ezt írja a naplójába az ő kis „csinos rózsaszín babájáról”: „A fény örökre kialudt az életemben.” Később megházasodott ugyan, de sosem heverte ki felesége elvesztését. Nem volt hajlandó beszélni róla nyilvánosan, és a nevét nem említette még az önéletrajzában sem. Alice meghalt, de a szerelem örök. (A történet forrása:Romantic-in-Chief)

Egy magyar szerelmi történet Szent Andráshoz imádkozva:

Egy Balaton-felvidéki faluból származó történet szerint „egy lány éjjelente fölkereste Szent András szobrát a templomban, és fohászkodott hozzá szíve szerelméért, Jánosért. Őt azonban egy másik legény, István szerette volna, aki kifigyelve a lány szokását egy este elbújt a szobor mögött, s a Jánosért imádkozó lánynak Szent Andrásként azt tanácsolta: ’Felejtsd el Jánost, neked adom Istvánt!’ – mire a lány: ’Lelkem, Uram Szent András, István is jó, ha nincsen más!’" A történet forrása: Hungarotheka

 

Köszönetnyilvánítás: A cikk Szent Andrással kapcsolatos része a TUMAG írójának, Árpádföldi Zsuzsannának a közreműködésével készült. András napi cikkét itt olvashatjátok:

KIHEZ MEGYEK FELESÉGÜL? – Szent András napja

 

Felhasznált szakirodalom:
History (www.history.com): HISTORY OF VALENTINE’S DAY ; 6 Surprising Facts About St. Valentine
Romantic-in-Chief: Presidential Love Letters, From Adams to Nixon
Valentine's Day; András apostol
Hungarotheka ; A magyarok tudása: Szent András hava
Hotdog: Hagyományok ; Szeretlek Székelyföld: Szent András
Kalendárium (turul.info): Szent András apostol