Rólunk

A TUDATOS MAGAZIN CSAPATA

Bemutatkozás

 

Mi, A Tudatos Magazin szerkesztőségének tagjai, egyetértünk abban, hogy a tudatosság azt jelenti, hogy nem reflexszerűen működő bábokként éljük az életünket, akiket a reklámok, a televízió, az internet és egyéb információs források manipulálnak, hanem törekszünk minél több átélt tapasztalatot szerezni mindenről. Ezen tudás birtokában igyekszünk felelősségteljesen cselekedni és viselkedni. Tehát mi magunk döntjük el, hogy mi az, amire szükségünk van, és mi az, amire nem; mi az, ami helyes, és mi az, ami nem.

Tudatosnak lenni azt is jelenti, hogy tudjuk azt, hogy mindennek, amit teszünk, mondunk vagy gondolunk, következményei vannak, amelyek kihathatnak másokra, és így befolyással lehetnek az emberiség, a Földünk életére. Hiszünk abban, hogy felelősek vagyunk nemcsak magunkért és embertársainkért, hanem a bolygónkért és annak valamennyi élőlényéért. Éppen ezért magazinunk támogatja az állat-, növény- és természetvédelmet, valamint a kulturális értékeink megőrzését és továbbadását a következő generációk számára.

A tudatos magatartás minden ember hasznára válik; ez az, amivel segíteni tudunk magunknak és másoknak. Születésünkkor nem kapunk „használati útmutatást” önmagunkhoz. Sajnos, nem mindannyiunknak sikerül megtalálnunk az utat ahhoz, hogy helyesen éljünk, miközben megvalósítjuk az álmainkat és a célkitűzéseinket. Sokan szinte öntudatlan állapotban hagyják magukat sodródni az eseményekkel.

Gyermekkorunkban megtanulunk járni, beszélni, és elsajátítjuk az alapvető viselkedési mintákat a családunktól, ismereteinket pedig a tanárainktól és a környezetünktől fokozatosan bővítjük. Az, hogy hogyan éljünk boldog, kiegyensúlyozott, egészséges és sikeres életet, megtanulható, ha elkötelezzük magunkat amellett, hogy tanulni szeretnénk. A fizikai világról szerzett ismeretek mellett szükség van a lelki, szellemi működésünkről szerzett tudásra is. Ez azonban önmagában nem helyettesíti a cselekvést és az átélt tapasztalatokat.

Tudatossá kell tennünk cselekvéseinket és döntéseinket, hogy ne csak tudattalanul reagáló bábok legyünk, hanem a saját sorsunk urai. Tudjuk azt, hogy mit akarunk, és hogyan érhetjük el. A legfontosabb a szándék, amellyel ezt az egész folyamatot elindíthatjuk. Hiszünk abban, hogy mindannyian arra születtünk, hogy boldogok legyünk, és saját magunk irányítsuk a gondolatainkat önálló véleményt kialakítva a világ dolgairól, amelyek szerint felelősségünk tudatában cselekedhetünk.

 

A Tudatos Magazin Csapata

A honlapon elhelyezett tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. A névvel ellátott cikkekért a szerző vállalja a jogi felelősséget. Annak tartalmáért a TUMAG felelősséget nem vállal.

 

Általános Szerződési Feltételek

JOGNYILATKOZAT

 

FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI: A TUMAG – A Tudatos Magazin (www.tumag.hu) weblapján elhelyezett írások és tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. A honlap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a magazin és a weblap tulajdonosának, a Cordell-Projekt Kft.-nek a szellemi termékét képező tartalmakat böngészi, és kizárólag a saját személyes információ-szerzésére használja fel. A felhasználónak joga van a közzétett tartalmakat a facebook-on, vagy egyéb közösségi portálon megosztani az eredeti formában, valamint szakirodalomként felhasználni, ez utóbbi esetben a TUMAG – A Tudatos Magazin (www.tumag.hu) és az adott írás szerzőjének és címének a megjelölésével.

A Cordell-Projekt Kft., mint jogtulajdonos nem járul hozzá a közzétett tartalmak engedélye nélküli teljes vagy részleges közléséhez (átdolgozásához, nyilvános előadásához, többszörözéséhez stb.), amely plágiumnak minősül, és jogi eljárást von maga után.

A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a (www.tumag.hu) weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT: Amennyiben a TUMAG - A Tudatos Magazin weblapján található tartalmat harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, nyomtatott, illetve szóban elhangzott módon a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, karakterenként (szóközekkel) napi 100 Ft + ÁFA, azaz napi száz HUF + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A Cordell-Projekt Kft. a bizonyításhoz közokiratot, vagyis közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmaz a jogsértő költségére.

ADATVÉDELMI ÉS JOGI NYILATKOZAT

 

ÜZEMELTETŐ ÉS JOGTULAJDONOS:  A jelen weboldal a (Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-09-284537 cégjegyzékszámon nyilvántartott) Cordell-Projekt Kft. tulajdona, melynek székhelye: 1097 Budapest, Aszódi utca 8. fszt. 120.).

A weboldal tartalma csak a Cordell-Projekt Kft. előzetes írásos engedélyével használható fel, kizárólagosan a megadott feltételekkel, formában és terjedelemben. A weboldal mindennemű (részleges vagy teljes) tartalmának írásos engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése vagy nyilvános előadása, függetlenül attól, hogy bevételszerző tevékenységről van-e szó, vagy nem, jogi eljárást von magával.

KÖTBÉR A JOGELLENES FELHASZNÁLÁSÉRT: A forrás és a szerzőség megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű és/vagy írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli tartalomfelhasználás karakterenként (szóközökkel) napi 100 Ft + ÁFA, azaz napi száz HUF + ÁFA összegű kötbér megfizetését vonja magával. A bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokiratnak minősül.