Kedvelj minket a Facebookon!

FORDÍTSUK JÓRA ÉLETÜNKET PÁLFORDULATTAL!

MA VAN SZENT PÁL NAPJA

Mi lehet az, ami 180 fokos fordulatra késztet bárkit is? Vajon volt már ilyen az életünkben, igazi pálfordulás, lettünk egyik napról a másikra valamiben jók, netán többen csodálkozva néztek minket? Azt hiszem, sokan most egyből a tanulásra, egyéb kihívásainkra gondolunk: „De jó volna, ha gyerekeink egyik napról a másikra jól tanulnának, mi és társunk mindent jól csinálnánk.”

Vajon helyesen használjuk a szót, „pálfordulás”? Az biztos, hogy nem “köpönyegforgatásról”, s nem is oda-vissza fordulatokról van szó.

A pálfordulás gondolatban, meggyőződésben való hirtelen, váratlan fordulat. Egy eszme, nézet száznyolcvan fokos fordulata, tehát az ellenkező nézetről való gyökeres meggyőződés.

Ma itt van az ideje, a pálfordulásnak. Ma van Szent Pál apostol napja, akiről ezt a viharos cselekedetet elnevezték. Kiből lett, és milyen körülmények között Pál apostol, a tizenharmadik apostol, s később Szent Pál?

Írástudónak nevelkedett a mai Törökország területén lévő kis-ázsiai Tarzusz (Tarsus) városában, ahol a sátor készítésének mesterségét is kitanulta. Csatlakozott a farizeusokhoz, s elvakult, merev nézetével az egyik leghírhedtebb üldözője volt a keresztényeknek. Ő maga soha sem találkozott Jézussal, de minden követője felé gyűlölettel és haraggal volt. Mikor Damaszkuszba indult, hogy Jeruzsálembe hurcolja a Krisztus-hívőket, hatalmas fényesség támadt, ijedtében még a lóról is leesett, és egy hang, Jézus szólította meg “Saul, Saul, mért üldözöl engem?” (ApCsel 9:1-30) Az őt kísérő katonák csak hangokat hallottak. Sault bekísérték Damaszkuszba, mert egy ideig teljesen megvakult és legyengült.

Saul megtért. Erről ad tudósítást nekünk a Biblia.

Saul megtérése után meggyőződésének teljesen az ellenkezőjét vallotta. A Damaszkuszi úton történt látomása után három nap böjtölt, hiszen nem látott, s ha valaki hirtelen ilyenre kényszerül, s mellette még halottnak hitt üldözőjével találkozik, az felülvizsgálja cselekedeteit, nézeteit, életét. Ez történt Pállal, aki legyengülten, ijedten bűnbánatot tartott, addigi múltját hátrahagyva, látásának visszatértével más ember lett.

A keresztények legnagyobb üldözőjéből az apostolok között a legkisebbnek vallotta magát. Neve jelentése is, amit választott, “kicsit”” jelent. Tehát Saul letért a törvény útjáról, és Pálként a hit útjára lépett, aki a pogányok között is hirdette Krisztus tanítását.  Az Újszövetségben tizennégy levelet tulajdonítanak neki, jó írói képességekkel rendelkezett, és jó szónok volt. Pált a népek apostolának nevezték. Az újságírók, kosárfonók, köszörűsök és kötélgyártók, valamint egészen különös foglalkozások védőszentje.

 

“Pálfordulós” népszokások, hiedelmek, és jóslások

 

Az évszázadok során persze kialakultak Pál napjához kötődő “pálfordulós” népszokások, hiedelmek, és jóslások. Ijesztőnek tűnnek a következő regulák:

“Jó idő - jó termés; köd - jószágok pusztulása; szél - hadakozást jelent.”

“Ha Pál fordul köddel, az ember meghal döggel.”

Félelmetes, ha már benne van a halál szó, de hát “döggel”! Ha kicsit belemegyünk a múltba, akkor megtudjuk, hogy a  “dög” szó nem állatot, s főként nem elhalt állatot jelent, hanem járványt, fertőző betegséget, ami olyannyira súlyos, hogy bele lehet halni. Akár minden második, vagy még több embert is elvitt egy-egy középkori járvány, mint például a pestis, ami egy halálos, fertőző betegség volt, ezért nevezték dögvésznek is. A 14. századból találkozhatunk először írásos emlékekben a “dög” szóval.

Az idő jóslásánál Pál napja megordíthatta a telet tavasz felé, vagy mutathatta, hogy ha szép, derült az idő, akkor még bizony még egyszer annyi lesz a hideg napok száma, mint amennyi ebből az évből már eltelt. Ha viszont köd van, akkor kezdődik a járvány: “Ha Pál fordul köddel, akkor ember meghal döggel.”

"Pál forduló napján" még ijesztőbb a tollas pogácsa, amit még Öcsödön a 20. század elején komolyan véve sütöttek és használták jóslásra. Minden családtagnak szaggattak egy pogácsát, s lúdtollat tettek bele. Ha sütésnél megpörkölődött a toll, akkor betegséget jelentett, de ha megégett, akkor halált jósolt egy éven belülre. Hátborzongató ez a tudatlanság mai szemmel nézve, vajon hány ember élte túl az égetett toll jóslatát?
De térjünk vissza a fordulatra, a jóra való fordulásra a saját életünkben. Tehát ma itt van az ideje a pálfordulásnak, vizsgáljuk felül ezeken a hosszú téli napokon nézeteinket, véleményalkotásunk módját, s ha szükségesnek érezzük, bátran változtassuk meg, fordítsuk jóra. Hiszen mindannyian felelősek vagyunk saját életünkért, s így mi magunknak kell azt formálni hitünk szerint. Kisebb-nagyobb pálfordulás történt már velünk is, és a környezetünkben élőkkel is, de történik ma is. Járjunk nyitott szemmel és szívvel, fogadjuk el és segítsük azokat, akik, ha nem is mindig látványosan az egyik napról a másikra, de hittel és nagy reményekkel telve megfordítják életüket, ami így jóra fordul.

Felhasznált irodalom:
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások.
Mátray János: Keresztneveink. Szentek, vértanuk, névnapok.
Magyar Katolikus lexikon
Képek: Pixabay