Kedvelj minket a Facebookon!

MIT SZABAD, ÉS MIT NEM SZABAD MÁRTON NAPJÁN?

„Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”

November 11.

 

Általában ezen a napon fellélegezhetnek a gazdák, végéhez értek a mezőgazdasági munkák, kezdődhet a lakoma és a borkostolás. Régen ekkor kapták járandóságukat a papok, a tanítók és a pásztorok; ezek mellett ekkor ajándékozások voltak az uradalmakban, ha másképp nem, a tartozást engedték el. November elején az új bor és az új termés ünneplésére kiválóan alkalmas volt a Szent Mártonhoz kötődő liba fogások sora, annál is inkább, mert jól kellett lakni, mielőtt megkezdődött a karácsony előtti böjt, amely természetesen sok népi szokás, megfigyelés kíséretében történt.

Mit kell és mit nem szabad tenni Márton napján?

Márton napján felejtsd el a mosást, takarítást és teregetést, mert az a jószág pusztulásához vezet, de serénykedj a konyhában és készíts tüstént libalevest, sült libát párolt káposztával és zsemlegombóccal vagy burgonyával, küldjél a papnak a hátsó feléből a „püspökfalattal” együtt kostolót. Hívd össze a családot, barátokat a lakomára, és jósoljátok meg a téli időjárást. Meg ne feledkezz a pincéből felhozatni a jól kiforrott újbort kostolónak, mert a libasült anélkül nincsen meg, hiszen az ivás ekkor erőt és jó egészséget ad.

Mikor eszitek a libát, jól figyeljétek meg a mellcsontjának hosszát és színét, mert meg tudod, milyen tél köszönt rátok: ha a csont barna és rövid, akkor bizony sáros lesz a teletek, de ha fehér és hosszú, akkor havas. Amilyen napotok van aznap, annak az ellenkezője lesz karácsonykor.

 

Hogyan kapcsolódik Szent Mártonhoz a libasült?

Márton Pannónia területén Savariában, Szombathelyen született a negyedik század elején, és katona lett a határon, mert az apja is tiszt volt. Egy napon egy koldussal megosztotta köpenyét, amelyet kardjával felezett meg. Éjjel álmában megjelent Jézus, köpenye másik felében (mert „ha valakivel jót cselekszel, velem teszed azt”). Ez az élmény Mártonnak megmutatta az utat, ott hagyta a sereget, megkeresztelkedett, és Isten szolgálatába állt. Együttérző, könyörületes cselekedeteivel hamar népszerűvé vált. Tours (Franciaország) püspökének választottak, ezt először nem kívánta elfogadni, ezért egy libaólban keresett magának menedéket, azonban a ludak nagy gágogásukkal elárulták. Szent Mártont több pogány faluban hittérítőként ismerték, jóságának hírét legendákban adták tovább. Életében csodák és gyógyulások történtek körülötte, de később sírjánál is ezekről számoltak be. Franciaország védőszentje lett.

Magyarországon, Szombathelyen az ókeresztény temető területén áll a Szent Márton-templom. A legenda szerint itt volt a szülőháza is, ahol a kápolna bejárata feletti feliraton olvasható HIC NATUS EST S(anctus) MARTINUS (itt született Szent Márton). A kápolnában helyezték el ujjereklyéjét. Szombathely bekapcsolódott a Szent Márton Európai Kulturális Útvonalba is 2005-ben. Szent Márton Magyarországnak is védőszentje lett még István király idejében. Számos településünk neve utal erre, mint például Kunszentmárton, Győrszentmárton (ma Pannonhalma), Zalaszentmárton.  A 2016-os év volt Szent Márton-emlékéve, születésének 1700 éves évfordulója alkalmából.

Neobizánci Szent Márton Bazilika

 

Savaria szülöttje, Szent Márton

 

 

A Szent Márton-templomot a hagyomány szerint Szent Márton szülőháza helyére építették. Szinte mindig volt itt emlékhely, templom, hiszen már I. Károly frank császár is felkereste országa védőszentjének szülőhelyét. 791 októberében vonult vissza hazájába az avarok ellenei eredménytelen csata után. Szent Márton tours-i püspök nemcsak a Frank Birodalom védőszentje volt, hanem I. Károlynak és a családjának is. Már 860-ban írásos említés történik Szent Márton születésének helyéről, amelyet minden időkben nagy tisztelet övezett. A mai templom a több mint egy évezred alatt folyamatosan változott: alakították, átépítették. Például Szent István idején fa templomot építettek az ősi helyre. Rumi Rajki István alkotta meg a Szent Márton kút helyére (amelyet Szent Márton kútnak is neveznek) a fenti képen látható csodálatos szobrot, amely a Szent Márton-templom előtt található Szombathelyen. A szobor neve: Szent Márton megkereszteli Édesanyját. A kút 1360-tól több száz évig volt a falu közkútja. Szent Márton emlékét, élő hagyományokban őrizzük: szokások, ételek, emlékezünk legendájára, jóságos csodatételeire, emberszeretetére.

Felhasznált források:

www.magyarországom.hu

Jeles napok www.itthon.hu