Kedvelj minket a Facebookon!

HARMADNAP

“Miért keresitek a holtak között az élőt?”

 

“Szombat elmúltával, a hét első napján virradatkor, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés lett, mert az ÚR angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: -Ti ne féljetek? Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halálból, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek!

Gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: -Legyetek üdvözölve! Azok pedig odamentek hozzá, megragadták lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek: menjetek el, adjátok hírül atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.” (Máté Evangéliuma 28:1-10)

Húsvétkor újra és újra szembesülünk Jézus nagyságával, értünk hozott áldozatával, és azzal a csodálatos, soha el nem múló szeretettel, amely mindig velünk van. A halálból való visszatérés kiváló bizonyítéka annak, hogy csodák bizony léteznek, amelyek közül a legnagyobb a Feltámadás. Jézus értünk halt meg a kereszten, és ez a nap nekünk szól, hogy gondolkozzunk el ezen, mekkora áldozatot hozott értünk.

A korai kereszténység a szeretetet, a megbocsátást és a kegyelmet hirdette, és ezt kellene nekünk is megtalálnunk napjaink rohanó életformájában. Az elmúlt kétezer év sok változást hozott az egyházban, új felekezetek alakultak, és ha a mai helyzetet nézzük, a számtalan különböző nézőpont ellenére a középpontban ugyanaz van, amelyet az egykori tanítványok is hirdettek. Lehetünk katolikusok, evangélikusok vagy reformátusok, a lényeg ugyanaz: a mindenek felett álló, feltétel nélküli szeretet. Krisztus nemcsak történelmi alak volt, nemcsak nagy tanító, hanem az Emberfia, aki értünk, miattunk vette vállára ezt a hatalmas keresztet.

A festett üvegen Jézus két tanítványával látható az emmauszi úton, ahová a vélhető találkozási helyre egy templomot építettek.

Felhasznált források:
Biblia
Pesti Evangélikus Egyház Deáktéri Egyházközség Húsvéti levele
J.R.Porter: Jézus Krisztus, A történelmi Jézus és a hit Krisztusa

Korál-sziget: Krisztus virágunk