Kedvelj minket a Facebookon!

AZ ÖNSZUGGESZTIÓ EREJE - ELMÉD GYÓGYÍTÓ HATALMA

 

1993-ban végeztem el az agykontroll tanfolyamot, mely hihetetlen hatással volt rám. A módszer kifejlesztője egy egyszerű, de mégis zseniális mexikói férfi, José Silva volt. Megértettem, amit már addig is ösztönösen sejtettem:

Életünket, egészségünket, sikerességünket képesek vagyunk magunk alakítani és befolyásolni.

Az agykontroll tanfolyamon hallottam Emil Coué nevét, aki egy francia gyógyszerész volt, és egy nagyon szuggesztív gyógyító.  Az agykontroll, Coué tanításait is magába foglalja, s jócskán segít annak megértésében. Élete utolsó 16 évében szinte kizárólag csak a gyógyításnak élt, de nemcsak gyógyította, hanem tanította is a hozzáfordulókat az önszuggesztió módszerére. Gyógyításának filozófiája így hangzik:

Meg akarom tanítani az embereket arra, hogy képesek legyenek kibontakoztatni a bennük szunnyadó gyógyító erőket, pozitív gondolatok, más szóval pozitív szuggesztiók alkalmazásával. A csodának, a misztikumnak és a természetfeletti képességeknek ehhez semmi köze sincs. Minden ember sikere fiziológiai úton, a vegetatív idegrendszer vizsgálatával megmagyarázható. (Coué: A gyógyító erő)

Ezt ma már az orvostudomány is igazolta, hogy van egyfajta pszicho-organikus kölcsönhatás, mely születésünk óta folyamatosan zajlik szervezetünkben. Vagyis bebizonyosodott, hogy az emberi szervezet befolyásolható a psziché által mindenre, ami emberileg lehetséges, sőt még azon túl is. Gondoljunk csak a placebo hatásra!

Ez a módszer olyan egyszerű, hogy szinte nem is gondolná az ember, hogy ilyen egyszerűen meg lehet őrizni egészségünket, vagy segíteni magunkat felgyógyulni egy betegségből, hogy ilyen egyszerűen képesek lehetünk mi magunk alakítani életünket, sorsunkat. Tőle ered az öngyógyítás alap mondata is: „Minden nap minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok.”- amely az agykontrollnak is alap önszuggesztiós mondatává vált. Coué minden betegének kiadta otthoni feladatba, hogy ezt a mondatot minden reggel és este, ellazult állapotban, hangosan, monoton hangon mondják el maguknak 20-szor. Ehhez csatolt még a betegségtől függően különböző szervgyógyító megerősítő mondatokat is.

Coué szerint a betegségek 90 %-a lelki eredetű. Vagyis az elménkben kavargó negatív gondolatokból, és az ezt kísérő negatív érzelmekből keletkeznek.

Mi tehát Coué tanítása dióhéjban? Kijelenti, hogy elsődlegesen alakot öltött szellemi lények vagyunk, a test csak a lélek ruhája, s hogy a szellem uralkodik az anyag felett. Tehát bármi, ami megvalósul, először gondolatban léteznie kell. Gondolataink pedig olyanok, mint a csírázásra képes mag, melyet ha elültetünk, hamarosan kihajt. Minél több figyelmet szentelünk egy gondolatnak, az annál jobban megerősödik, meggyőződésünkké majd hitünkké válik. A velünk való történéseket és cselekedeteinket pedig nem más, mint ezen meggyőződéseink és az ezeket összefoglaló hitrendszerünk vezérlik. Saját meggyőződéseinkért, és hitrendszerünkért saját magunk vagyunk a felelősek, a szerint tehát, hogy milyen gondolatok járnak a fejünkben a leggyakrabban, és egyáltalán nem mellékes az sem, hogy ezek a gondolatok milyen érzéseket keltenek bennünk. Például, ha kialakult egy betegség a szervezetünkben, nem mindegy, hogy mit gondolunk róla. Gondolhatjuk szorongva, hogy „vége a világnak”, de gondolhatjuk bizakodva azt is, hogy megbirkózunk vele és megtaláljuk a gyógyulásunk útját és módjait minél hamarabb. S ugyanígy gondolkodhatunk egy nehéznek tűnő feladat előtt is. Bármit is gondolunk, az események és a körülöttünk lévő körülmények, aszerint fognak alakulni.

Igazság szerint alapállapotunk az egyensúly és az egészség (egész-ség), melyre az a jellemző, hogy nem szorongunk, nem gyötörnek félelmek és nem táplálunk ellenszenvet mások iránt.

Azonban időről-időre kibillenhetünk ebből, a különböző minket érő környezeti ingerek hatására. Ezek lehetnek különböző történések, események, vagy mondatok, amelyeket mások gondolnak, mondanak vagy leírnak rólunk, és lehetnek pozitívak vagy negatívak. Minden hatással van ránk. Csak gondoljunk a reklámokra! Ott is a szuggesztió elvét alkalmazzák.

A kérdés tehát az, hogy ki mennyire tudja kontrollálni tudatosan a fejében kavargó gondolatokat, és az ezek nyomán megjelenő érzelmeket. Mert ha nem a saját magunk önszuggesztiója működik bennünk, akkor a környezetünkből származó szuggesztiók jóval nagyobb hatást tudnak ránk gyakorolni, s azok alapján gondolunk majd magunkra és a világra, illetve azok hatására, cselekszünk, mintegy pavlovi feltételes reflexként.

A tudatos kontrollálás annyit jelent, hogy megszűrjük ezeket a kívülről érkező hatásokat, és csak annyit engedünk be a saját elménkbe és hitrendszerünkbe, amennyit igaznak gondolunk magunkról és a világról, s melyektől jól érezzük magunkat.

Mi tehát a megoldás? Hogyan tudunk megmaradni az egyensúly és az egészség állapotában, a különböző minket érő külső hatások közepette? Coué számos szellemi törvényt megfogalmazott. Ha tudatosítjuk ezeket magunkban, akkor képesek leszünk rendben tartani a fejünkben lévő gondolatokat, s olyanokat figyelmünk középpontjában tartani, amelyek kellemes, jóleső érzést keltenek bennünk, s céljaink, vágyaink megvalósítása felé irányoznak minket.

Nézzünk három fontos törvényt!

A HIT

Minél többet jár egy gondolat a fejünkben, minél több figyelmet szentelünk neki, az annál jobban megerősödik. Meggyőződésünkké válik, majd pedig hitünkké, mely megbetegíthet, de ugyanúgy meg is gyógyíthat. Cselekedeteink és életünk mozgatórugója mindaz, amiről meg vagyunk győződve, amiben hiszünk.

A HELYETTESÍTÉS TÖRVÉNYE

Ez a törvény kimondja, hogy az elménkben egyszerre csak egy gondolat lehet jelen. Tehát ha felfedezzük, hogy egy nyomasztó, negatív gondolat sokat motoszkál a fejünkben rossz érzéseket keltve, egyszerűen csak cseréljük ki egy jó érzést keltő pozitív gondolatra és arra irányítsuk figyelmünket.

AZ AKARAT ÉS A KÉPZELET

Fontos szerepe van mindkettőnek. Fontos, hogy tudjuk, mit akarunk, s úgy fogalmazzuk meg szándékunkat, amit szeretnénk, hogy egyértelmű és világos legyen. Az akarat szerepe itt véget ér. Minden gondolat egy gondolati képet hoz létre elménkben. Minél lazábban gondolunk valamire, minél életszerűbb és minél érzelemdúsabb ez a kép a képzeletünkben, minél valóságosabbnak látjuk és érezzük, annál nagyobb az esély a megvalósulásra a valóságban. Vagyis az akarat és a képzelet csatájából mindig a képzelet kerül ki győztesen.

ÖNSZUGGESSZIÓS VÉDŐOLTÁS

Végül pedig útravalónak néhány Coué megerősítés, a szuggesztív gyógyító erő fejlesztése érdekében. Minél többször mondogatjuk e mondatokat, annál jobban megerősödik önbizalmunk és gyógyító erőnk, s megelőzésnek is kiválóak.

„Minden nap minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok.”

„ Engem minden erősít.” „Minden a javamra válik.”

„ Én ura vagyok sorsomnak, hatalmamban van a gyógyítás és sorsom uralásának képessége.”

„Az élet mesés, lelki egészségem teljes, vitalitásom napról napra fokozódik.”

„Szilárd hittel és meggyőződéssel alakítom napról napra egyre jobbá sorsomat.”

Az önszuggesztiós mondatok sora végtelen, mi magunk is alkothatunk tetszésünk szerint olyan mondatokat, melyek jó érzést keltenek bennünk és feltöltenek energiával, ezáltal megerősítve magunkat saját hitünkben a céljaink felé vezető úton.

Könyvajánló: Emil Coué: Elméd gyógyító hatalma
Forrás: Emil Coué: A gyógyító erő

Képek forrása: Pixabay