Kedvelj minket a Facebookon!

ABBAN HISZEL, HOGY A JÖVŐ KŐBE VAN VÉSVE? Miért olvasunk Tarot-t?

 

„Ez egy egészen egyszerű kérdésnek tűnhet, amelyre egyszerű választ adhatunk: azért, hogy megtudjuk a jövőt, mi másért? Azonban ez mégsem ennyire egyszerű. Abban hiszel, hogy a jövő kőbe van vésve? Az fog történni, amit a kártyák mondanak függetlenül attól, mit teszel? Van az embereknek szabad akarata? Megteremthetjük a saját jövőnket? Teljes irányítással rendelkezünk a saját életünk felett, tehát ebből következően a kártyák csak lehetőségeket és valószínűségeket mutatnak? Csak néhány történés sorsszerű, a többit mi irányíthatjuk? A tarot bármit és mindent fel tud fedni előttünk, vagy vannak olyan dolgok, amelyeket visszatart?” (Barbara Moore: Journey into the Hidden Realm (Utazás a Rejtett Birodalomba)

Hiszem, hogy a jövőt a jelenben formálhatjuk, módosíthatjuk vagy megváltoztathatjuk, ezért sosem nevezném a tarot olvasását „jóslásnak”, magamat sem „jósnak”. Ha a jövőre nézünk lapokat, az azt jelenti, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint milyen jövőre számíthatunk. Időnként csupán megerősítésre van szükségünk. Megnézhetjük, például egy háromlapos kirakással, hogyha így folytatjuk tovább a dolgainkat, milyen eredményekre számíthatunk. Amennyiben nem tetszik a kapott kép, rákérdezhetünk arra is, mit tegyünk másképp, min változtassunk. Mindebben a megérzéseknek is szerepe van, illetve fontos, hogy megfelelően tegyük fel a kérdésünket. A változás kulcsa a kezünkben van, sokszor pusztán egy határozott döntés, és az azt követő cselekvés elegendő ahhoz, hogy pozitív változásokat idézzünk elő életünkben, észrevegyünk a lehetőségeket és megfordítsuk a sorsunk.

Problémák mindig is voltak és lesznek. A magunk hozzáállásán kell változtatnunk ahhoz, hogy könnyebben megoldjuk azokat. Nem rájuk, hanem a megoldásra kell összpontosítanunk. A kártyák segíthetnek abban, hogy jobbá tegyük magunk életét, akár megfordítsuk sorunkat, de nekünk is részt kell vennünk a folyamatban. Döntést kell hoznunk, és megtennünk a szükséges lépéseket. A kártyák iránytűként szolgálhatnak utunkon.

Ha tanácsadást szeretnél, kattints ide a lehetőségekért: Elérhetőség

Hogyan működik egy kirakás?

ESETTANULMÁNY

“Ha visszajön hozzád a tiéd, ha nem jön vissza, soha nem is volt az.”

 

KÉRDEZŐ: Hogyha elengedem ezt a görcsös ragaszkodást irányában (a partneréhez, akivel egy félreértés miatt szakítottak), akkor lehet-e nekünk közös jövőnk?

(Egy korábbi kirakásban az Érmék Négyes kártyalap vonatkozott a görcsös ragaszkodásra, amelyet a kérdező maga is felismert már, és problémaként azonosított.)

A kelta kereszt kirakást választottam a kérdés megválaszolására. Ez az egyik leggyakrabban használt kirakási mód. Nagyon jól alkalmazható olyan kérdések esetében, amelyeknél a szituáció széleskörű átlátására van szükség. Ha nincs konkrét kérdésünk, és egy általános kártyavetést szeretnénk, ez a legkedveltebb kirakási mód. Ha teljes egészében akarjuk átlátni a helyzetet, amelyben vagyunk, válasszuk a kelta keresztet.

A kelta kereszt egyfajta kirakási módja

 

1.lap – Feltárja a jelenlegi helyzetet, valamint vonatkozhat magára a kérdezőre is.

Kelyhek Nyolcas – Ez a tarot egyik legszomorúbb lapja – álltalában egy számunkra nagyon szeretett személyre vagy vonzó lehetőségre vonatkozik, akit vagy amit valamilyen oknál fogva vissza kell utasítanunk, le kell mondanunk róla. Olyan helyzetekben is szokott megjelenni ez a kártyalap (a kérdező esetében erről nincs szó), amikor a lehetséges „partner”/nagy szerelem házasságban él. Vonatkozhat munkával kapcsolatos új lehetőségre is, amelyet valamilyen okból kifolyólag nem tanácsos elfogadnunk (például külföldi munkalehetőség, amihez gyermekeinktől hosszabb időre el kellene válnunk). Ha a kártyalapot megnézzük, láthatjuk, hogy a nap és a hold egyszerre van fenn az égen, amely magában is egy különleges, paradox helyzetet teremt.

A kérdező esetében ez az elengedés kártyalapja, amely tökéletesen visszatükrözi a jelenlegi lelkiállapotát. Mindennél jobban szereti a férfit, viszont egy olyan helyzet keletkezett kettejük között, amelyben az egyetlen „helyes” megoldást az elengedés jelentheti. Mivel a párkapcsolati kirakás kezdő lapjáról van szó, még bármilyen végkifejlet lehetséges.

2.lap – Ez a lap az első kártyát keresztezi, megmutatja, mi áll a kérdező útjában, vagy a konfliktust, amelyben benne van. A kirakás egyik legfontosabb lapja, a probléma lényegét világítja meg.

Kelyhek Hármas – A lap kellemesen eltöltött időszakot vagy egyetlen egy rövidebb periódust, akár baráti összejövetelt jelöl, általában női barátságokra vonatkozik, de hangsúlyoznunk kell, hogy mindenképpen tisztán baráti jellegű, örömteli eseményre utal a kártyalap. A kérdező megerősítette, hogy a félreértés alapja egy másik férfivel való telefonbeszélgetés volt, akivel, kettejük között egy nagyon erős baráti kapcsolat áll fenn.

3.lap – A jelenlegi helyzet alapját mutatja meg.

Érmék Apródja – Az apródok, amennyiben nem személyre, hanem helyzetre vonatkoznak, szimbolizálhatnak egy olyan ügyet, amely még csak kezdeti stádiumában van. Mivel itt az érmék egy lapjáról van szó, leginkább az anyagi természetű, pénzbeli dolgokra vonatkoznak, valamint a stabilitásra (amely anyagi és érzelmi természetű egyaránt lehet). A két fél között elindulhatott valamifajta közös anyagi alap megteremtésére vonatkozó igény.

A kérdező ezt meg is erősítette: partnerével már komolyan tervezték a közös életüket.

4.lap – Ez a kártya a jelenlegi helyzetünkre ható múltbeli eseményt jelképezi. Jelezheti a kialakult helyzetet befolyásoló hatásokat is.

Kardok Királya – Ez a király éles eszű, döntéseit nem az érzelmek, hanem a tények elemzésén alapuló, tárgyilagos összefüggések alapján hozza meg. Döntéseiben érzelmeknek helye nincsen, ugyanakkor igyekszik mindig igazságos lenni.  Mint minden lap a tarot-ban, ez is számtalan dologra utalhat. Előfordulhat, hogy magára a kérdezőre vonatkozik, aki ebben a helyzetben igyekszik a szíve helyett az eszére hallgatni. Érdemes megfigyelni az Álmodó naplója kártyalapját (Heidi Darras, Barbara Moore), amely egy kérdést hátrahagy a számunkra: ha ezt a királyt pusztán az esze irányítja, akkor miért sejlik fel a háttérben a hold? A tarot-ban a hold utalhat a kétértemű dolgokra, az érzelmek uralmára is. Vajon ennek a királynak a szív hangjai is megszólalnak, azonban mégis inkább az eszére hallgat? Vannak olyan helyzetek, amikor valóban erre van szükségünk, és nem szabad hagynunk, hogy az – időnként talán csalóka – érzelmeink irányítsanak minket.

Mivel ez a kártya múltbeli esemény(eke)t jelölő lapként tűnik fel, előfordulhat, hogy a kérdezőt körülvevő emberre/emberekre utal, akik óvják/óvták a kérdezőt ettől a kapcsolattól, a csalódás(ok)tól, amennyiben a kérdező túlságosan is az érzelmei által vezérelt ember. Talán a kérdező a környezete segítségével, helyeslésével hozta meg azt a nehéz döntést, hogy ezt a helyzetet hátrahagyja, elképzelhető az is, hogy a barátai (korábbi – mivel a lap helyzetéből kifolyólag egy múltat jelölő eseményről van szó) tanácsának hatására is cselekszik. Fontos megjegyeznünk, hogy a kérdező élethelyzetében az elengedés mindenképpen kedvező eredményeket hozhat, amelyet, megoldandó problémaként, a már említett korábbi kirakás Érmék Négyes kártyalapja is megerősített. Bármiről is legyen szó, a túlságosan görcsös ragaszkodás nem célravezető.

5.lap – A közelebbi jövőben várható események lapja (általában nem mutat messzebb két hónapnál).

Botok Királya – A botok gyakran jelképezik az ambícióinkat, valamint azt, hogyan álljuk meg helyünket egy bizonyos helyzetben, ezeken kívül a növekedést, fejlődést is szimbolizálják – az Álmodó naplója (Heidi Darras, Barbara Moore) kártyalapjain –  ahogyan a legtöbb Tarot pakli esetében – a botok rügyeznek, amely szintén a fejlődésre utal.

Több lehetőség közül választhatunk egy/az adott elemzés során: lehet, hogy ez a király a kérdező és/vagy a partner személyiségének fejlődésére utal, de az is előfordulhat (és a két lehetőség nem zárja ki egymást), hogy a kérdező egy új dologba tervez belekezdeni, amelyhez, mivel királyról van szó, minden „tudás” birtokában van.

A kérdező annyit megosztott velem, hogy tervei szerint akár most már kész egyedül is élni, nekivágni a partner nélküli életbe, habár eddig mindig kapcsolatban élt.

A Kérdező kirakása kelta keresztben - Álmodó naplója kártyalapját (Heidi Darras, Barbara Moore)

 

6.lap – A korona: a kérdező céljait szimbolizálja, a jelenlegi helyzet általunk leginkább vágyott végkifejletét.

Érmék Királynője – Nemcsak az anyagi boldogulásunkkal, pénzhez való viszonyunkkal állnak kapcsolatban az érmék, hanem önértékelésünkkel is (hogyan gondolunk magunkra, másokra, a munkánkra). E királynő kertjében minden virágzik, körülötte minden szépen rendezett. Mivel leginkább földi dolgokkal áll kapcsolatban az érmék, így ez a királynő mindenképpen a stabilitást jelképezi – mint fentebb említettem, érzelmi és anyagi értelemben egyaránt. A kirakás ezen lapja a kérdező által vágyott végkifejletet szimbolizálja, nem meglepő módon olyanfajta stabilitásra vágyik, amely érzelmi és anyagi téren is megnyilvánul.

7.lap – A kérdezőt jelképezi, hogyan hat a helyzetre a személyisége, és az, ahogyan kifejezi magát. Mutathatja az önmagunkról alkotott képünket (énképünket) is.

Érmék Kilences – A kártya arra utal, hogy a kérdező úgy látja, körülötte minden rendben van, elégedett a helyzetével, legalábbis anyagi értelemben igényei ki vannak elégítve. Az Érmék Kilences az egyedüllétre utal, azonban ez nem jelent magányosságot. Ha párkapcsolati kirakásról van szó, ez a kártyalap felbukkan olyan személyek esetében is, akiknek mindenük megvan, és arra vágynak, hogy ezt a gazdagságot megoszthassák valakivel; azonban olyanoknál is felbukkan, akiknek van partnerük, de valamilyen okból kifolyólag egy ideig távol kell lenniük tőle. Ez a kártya nem a magányosság lapja, hiszen a képen szereplő nő elégedett a helyzetével. Ez is egy visszacsatolás arra, hogy a kérdező jelenleg az életét egyedül is el tudja képzelni.

8.lap – Ahogyan a környezetünk lát minket. Feltárhatja azt is, milyen hatással vannak ránk a körülöttünk lévő személyek.

Igazságosság – A kérdező környezetében levő személyek, a barátai, valószínűleg helyeslik a kérdező döntését. Ez a kártyalap a múlttal való szembenézés fontosságára is felhívja a figyelmünket. Fogadjuk el mindazt, ami elmúlt, akármit tettünk, bocsássunk meg magunknak és másoknak, majd engedjük el a történteket. Az elengedés felszabadít minket, és hozzájárulhat ahhoz, hogy egy más nézőpontból, tiszta lappal folytathassuk tovább az életünket. A kártyalap azt is jelezheti, hogy a kérdező barátai, környezete ezen lépés megtételére buzdítja a kérdezőt: nézzen szembe magával és a múltjával, és engedje el mindazt, ami számára fájdalmat okozott, azokat a múltbéli tapasztalatokat, amelyekhez hasonlókat nem szeretne a jövőben viszont látni.

9.lap – Reményeink vagy félelmeink a jelenlegi helyzettel kapcsolatban.

Kelyhek Ötös – Habár a kérdező tudja, hogy az elengedés a leghelyesebb döntés a számára, legbelül mégis nagyon fél attól, hogy mi lesz, ha nem „tér vissza” hozzá az általa oly nagyon szeretett személy. Ez szintén az egyik legszomorúbb lapja a tarot-nak. Mély fájdalmat fejez ki, gyakran bukkan elő gyászoló személyek esetében, akik elveszítették egy szerettüket, és a fájdalom begyógyulásához hosszabb időre van szükség.

Ebben az esetben nem azt jelenti a lap, hogy a Tarot szerint a kérdező elveszíti a partnerét, azzal többet semmilyen kapcsolata nem lesz, hiszen a Kelta kereszt kilencedik lapja a reményeinket vagy a legnagyobb félelmeinket fejezi ki. A kérdező esetében ez a félelmek lapja: habár a kérdező úgy érzi, a helyes döntést hozta meg, retteg eme döntés véglegességétől, és a sokáig vagy talán soha be nem gyógyuló fájdalom eshetőségétől. A kirakás első lapja (Kelyhek Nyolcas) szintén ezen lap értelmezését erősíti: a kérdező nagyon szereti a férfit, nem egyszerű döntést hozott meg, és borzasztóan fájna neki, ha ez a döntés a végleges szakítást hozná magával.

10.lap – Végkifejlet: a kirakás legfontosabb lapja. Megmutatja, hogy a jelenlegi feltételek mellett milyen végeredményre számíthatunk.

Botok Kettes – Mivel a kirakás legfontosabb lapjáról van szó, kicsit mindig tartok attól, milyen kártya kerül erre a helyre.

Ez a lap – ezen kirakás esetében a szituációt tekintve egy „hoztam is, meg nem is”. Többféle értelmezése lehetséges, azonban véleményem szerint igen pozitív lapról van szó ebben a helyzetben. A kirakás ezen lapja több dolgot igazol, ami a tarot lényegét tekinti: egyrészt azt, hogy a tarot nem mindig hajlandó feltárni számunkra a jövőt (vagy azért, mert képlékeny, vagy azért, mert úgy gondolja, nem kell tudnunk), másrészt pedig azt, hogy igenis van választásunk. A mi döntéseink befolyásolják a jövőnk alakulását.

A Botok Kettes útelágazást jelképez: két lehetőség közül választhat a kérdező: eldöntheti, melyik úton megy tovább, vagy eldöntheti azt is, hogy benne marad-e egy kapcsolatban vagy továbblép. A kártyalap azt jelzi, mind a két lehetőség adott, bármelyiket választhatja a kérdező. Vagyis van választása. Ő dönt a sorsa felett, ő irányít.

 

Végkövetkeztetésként elmondható, hogy a tarot-t vehetjük úgy, hogy nem ad egyértelmű választ, nem tárja fel a kérdező útját, amennyiben az elengedést választja, de szerintem sokkal inkább úgy értelmezhető, hogy a helyzet képlékeny, folyamatosan alakul, viszont a kérdezőnek nagy szerep jut a dolgok alakulásában. A legfontosabb az, hogy őrizze meg a nyugalmát, értékelje az egyedüllétet, ahogyan az Érmék Kilences is ezt jelzi a számára – használja fel az időt a feltöltődésre, regenerálódásra, hogy amikor elérkezik a megfelelő pillanat, kialakul a jelenleg képlékeny helyzet, körültekintően, számára és minden közvetlenül érintett fél számára a lehető „leghelyesebb”, „legjobb” döntést tudja meghozni.

Ha tanácsadást szeretnél, kattints ide a lehetőségekért: Elérhetőség

 

További kirakási módok: HOGYAN OLVASSUNK TAROT? A tarot története és kirakási módok