Kedvelj minket a Facebookon!

Erdős Attila verse: A karácsonyi harangok

Erdős Attila - Art díjas író, költő verse

 

Zúgjatok, zúgjatok karácsonyi harangok!
Megváltó születését kongassa érces hangotok!
Bim-bamm, bim-bamm, hívjatok misékre!
Szóljatok napkeletnek, napnyugatnak,
északnak és délnek!
Zúgjatok szent emlékének,
karácsony hajnalán és éjféli miséken.

 

 

Mindegy, mivé lettél e széles földgolyón:
színes bőrű vagy fehér,
római katolikus, református.
evangélikus avagy zsidó!
Vagy más hitű, aki Isten Igéjét hirdeti,
és boldog, békés a lelke,
mert Istenében - hittel bízik.
A hited az, ami emberré és gazdaggá tehet!
Kulcsold imára két kezed,
és adj hálát Istennek,
hogy Emberként élsz - Hitedben létezel.
 

Imádkozz vélt ellenségedért,
kinek szíve keserű pohár lett,
bűnösökért, kiket isteni-hit nem érintett.
Gazdagokért, akiket pénzük csillogása
gazdag vakká tett, s hitében talán szegény.
Imádkozz élőkért és holtakért, szegényekért
és földönfutó koldusokért.
Megemlékezz azokról,
akik önhibáján kívül tartósan beteg,
fogyatékos vagy árva lett:
s özvegyi fájdalmával egyedül - sírva ünnepel.
 

Amikor meghallod a karácsonyi,
érces harangok zúgását, kívánj kellemes,
békés karácsonyi ünnepet - mindenkinek!
Ismeretlennek és ismerősnek.
Ha nincs semmije, csak az erős hite:
Ő gazdag, mert vele van az Isten!
Bocsáss meg mindenkinek,
hiszen vélt haragosod életét és lelkét
te nem ismerheted!
Egy Isten van:
aki ítélkezik majd helyetted.

 

Zúgjatok, zúgjatok karácsonyi harangok!
Megváltó születését kongassa érces hangotok!
Békét, nyugalmat hozzatok e Földnek!
Isten áldását - minden könyörgőnek.
Áldd meg Istenem e népet és a hazát!
Magyar népemnek - szent karácsonyát.