Kedvelj minket a Facebookon!

EGÉSZ-SÉG, mint életünk egyik legfontosabb célja

 

„Ép testben ép lélek" - mondja a régi görög mondás. Bár fordítva is mondhatjuk: ép léleknek ép testre van szüksége. Az ókori népek sok olyan tudással rendelkeztek, amely ma már a modern technika korában talán lassan feledésbe merül.  Miért van ez így? Mert minden kornak megvan a maga trendje, ami éppen divatos, ami éppen itt és most nagyon új és érdekes.

 

Így van ez mindennel, és így van ez minden korban. Ám vannak dolgok, amiket nem szabad elhanyagolni, vannak prioritások, sorrendek, amelyeket, ha felborítunk, akkor felborulhat minden körülöttünk.

Az a kérdés, hogy mit ér a technika összes csodája és vívmánya, ha éppenséggel olyan betegek vagyunk, hogy nincs kedvünk az élethez?

Mert az életet igazán elevenen és teljességgel csak egészségesen tudjuk élni.  Tehát, ha felállítanék egy sorrendet, akkor a magam részéről az így nézne ki: 1. egészség, 2. hivatás, 3. család, és utána az összes többi.  A kalokagathia, egy olyan nevelési eszme volt az ókorban, amely összekapcsolta az erkölcsös viselkedést a szép testi megjelenéssel, és annak egységét hirdette. Mai szóhasználattal élve, azt lehetne mondani, hogy az ép test, vagyis testi egészségünk és a mentális higiénia, vagyis lelki egészségünk, szorosan összefüggenek egymással.

Az egészség a WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint testi, lelki és szociális jóllétet jelent.

Nézzük meg ezeket a fogalmakat külön-külön!  A testi egészség azt jelenti, hogy testünk egészségesen működik, nincsenek betegségeink. A mentális higiénia, vagyis a lelki egészség, a kiegyensúlyozott, békés, szeretettel teli lelki állapotot jelenti, amelyre alapvetően jellemző az emberekhez, a világ dolgaihoz és történéseihez való pozitív, erkölcsös, etikus hozzáállás. Szociális jólétünk pedig azt jelenti, hogy anyagi helyzetünk kielégítő, elő tudjuk teremteni magunknak az alapvető és egyéb szükségleteinket. E három dolog természetesen szoros összefüggésben van, és kölcsönösen hat egymásra. Nézzük, hogy is van ez!

Ha testünk beteg, hangulatunk általában letört, és így nem tudunk teljes emberként helytállni se a munkahelyünkön, se a magánéletünkben.

Ha valamitől érzelmileg kibillenünk egyensúlyunkból, és negatív érzelmek uralkodnak el bennünk, mint például a harag vagy a szomorúság, akkor szintén nem tudunk helytállni sem a munkahelyünkön, sem a magánéletünkben, mert a gondolataink folyton elkalandoznak, nem tudunk koncentrálni feladatainkra, odafigyelni másokra, és egészségünk is megromolhat. Ezt már régóta felismerték:

A tartós negatív érzelmi állapot betegséget teremt. Testünk a betegség nyelvén tudatja velünk, hogy valami nincs rendben lelkünkben.

Végül harmadikként, ha anyagilag nincsenek meg a megfelelő forrásaink, és ezáltal szükségleteinket nem tudjuk kielégíteni, ez visszahathat érzelmi állapotunkra. Szoronghatunk megélhetésünk miatt, és testi egészségünk is megromolhat ennek következtében. Ez egy körkörös egymásra hatás.

Mégis e három közül kettő az, ami igazán fontos, mégpedig testi és lelki egészségünk, épségünk, hiszen szociális jóllétünk e kettőből fakad.

Vagyis, ha testileg egészségesek és energikusak vagyunk, és a lelkivilágunk kiegyensúlyozott, hozzáállásunk pozitív, akkor biztos, hogy nem lesz gond az anyagi források előteremtésével sem. Az egészség annyit jelent, mint kerek egésznek lenni minden szempontból.

A képek  forrása: Visualhunt