Kedvelj minket a Facebookon!

A COTILLION – Film és valóság

“Azt hiszem, a leendő császárnénkkal táncoltam!”

 

Erzsébet és Ferenc első, illetve második, hiszen gyermekkorukban már találkoztak egyszer, találkozására a Zsófia főhercegasszony által rendezett teadélutánon került sor.

Ernst Marischka Sissi-jében Ferenc és Erzsébet igen kalandos úton találkozik egymással. A mozifilm szerint Sissinek („helyesen” írva Sisinek – a becenév írásáról bővebben itt olvashatsz: Sisi vagy Sissi? A továbbiakban, ha a filmről van szó, és becézni szeretnénk a hercegnőt, akkor Sissinek, ha a történelmi valóságról, akkor Sisinek írjuk) horgászat közben nem hal, hanem egyenesen Ausztria császára akadt a horgára a patakparton! Nagyon mulatságos, kedves jelenet, azonban a valósághoz nem sok köze van.

Romy Schneider, Karlheinz Böhm és Josef Meinrad (Böckl ezredes) Sissi (1955) © Seven Stars Digital

Ludovika, Nené és Sisi Bad Ischl -be érkezéséről itt olvashatsz: A fiatalabb unokahúg, akinek jobban állt a fekete

 

A tea, és ami utána következett…

A valóságban Erzsébet is részt vett az édesanyjával és a nővérével a teán (a teadélutánon), ahol jelen volt Zsófián és Ferenc Józsefen kívül a császár öccse, Károly Lajos is. A fiatal Erzsébetet a nevelőnőjével együtt az asztal végére ültették, ahol a magát kissé kényelmetlenül érző, gyerekként kezelt Sisi valószínűleg sejtette, hogy mi történik, de Nené pontosan tudta, “mi forog kockán” (Hamann) – a filmben ezt Zsófia főhercegné hozza fia tudomására, Ferenc pedig láthatóan meglepődik.

Az alábbi eseménysorhoz hasonló jelenet a Sissiben a báli vacsorán játszódik le, de ott nem a nevelőnő, hanem Károly Lajos ül Erzsébet mellett, akit nem az asztal végére vagy távolabb, hanem a főasztalhoz ültetnek.

A teadélutánon és azt követő vacsorán többen észrevették, hogy a császár el van ragadtatva Erzsébettől. Jean des Cars Sisi, avagy a végzet című bibliográfiájában olvashatjuk: Amikor „azt hiszi, hogy egy pillanatra nem figyelik meg, mintegy megbűvölve nézi Sisi gyenge, finom alakját, pompás haját, kedves gyerekarcának édes kifejezését, s most hirtelen Sisinél befellegzett minden öntudatnak, nyugalomnak és elfogulatlanságnak. Lángoló pirosság önti el Sisi arcát, s zavartan pislog Károly Lajos felé. Ez a maga féltékenységében tüstént észrevette, hogy bátyja, a császár, feltűnően át-átnézeget az ő kis kiválasztottja felé”. Sisi fülébe súgta a nevelőnőjének: „Annyira félek, hogy már nem is vagyok éhes.” (Cars, 34)

Helén hercegnő - Uta Franz, Ludovika hercegné - Magda Schneider - Zsófia főhercegné - Vilma Degischer és Ferenc Károly főherceg - Erich Nikowitz © Seven Stars Digital

A filmben a császár a bálon közli anyjával választását, valójában a teadélután utáni nap reggel. Augusztus 17-én Ferenc József még a szokásosnál is korábban kelt, és boldogan jelent meg Zsófia lakosztályában, aki hamarosan ezt írta ikertestvérének, Mária szász királynénak: “A fiam sugárzó képpel közölte velem, hogy elragadónak találja Sisit. Kértem, ne siesse el a dolgot, fontolja meg jól, de neki az volt a véleménye, hogy nem szabad sokáig habozni” (Hamann).

 

Bál a császár születésnapjának előestéjén

A bált augusztus 17-én, Ferenc 23. születésnapjának előestéjén (és nem aznap, mint a filmben) rendezték meg. Sisi eredetileg ugyanúgy, mint a mozivásznon, nem vett volna részt rajta, de valójában nem Zsófia, hanem a császár kérésére hívták őt meg. Helén valójában is csodaszép fehér selyemruhát viselt, amelyen sokat dolgoztak a possenhofeni varrónők. Sisi ruhája a nővéréénél sokkal szerényebb volt. Élénken magunk elé képzelhetjük a filmbéli jelenetet, amikor Sissi világoskék, csillogó díszítésekkel ellátott báli ruhában, loknikban lelógó hajában gyémánt nyíllal belibben a bálterembe Ferenc József legnagyobb meglepetésére.

Erzsébet egyik bibliográfusa, Corti gróf könyve (1935) szerint a fiatalabb unokahúg, a kis Erzsébet rózsás fehér muszlinruhát viselt (ez máig kérdéses, Cars azt állítja, hogy barackszínű tüllruhát, azonban abban mindenki egyet ért, hogy Sisi ruhája igen egyszerű volt). Aki ott volt a bálon, láthatta a hajában a kis gyémánt nyilat, amely hátraszorította „homlokáról aranybarna hajának hullámait” (Corti, 21).

Ludovika megérkezik lányaival a bálba  © Seven Stars Digital

 

A COTILLION: “Azt hiszem, a leendő császárnénkkal táncoltam!”

A fenti mondat Hugo von Weckbeckert szájából hangzott el, akit Zsófia főhercegnő azért kért fel, hogy megnézze, unokahúga hogyan táncol. Ferenc József szárnysegédjének lehetetlenség volt nem észrevennie, hogy a császár folyamatosan kis táncpartnerét figyeli. A félénk Erzsébet igyekezett a legjobb tudása szerint lépkedni. Elérkezett a cotillion-tánc ideje.

A filmet nézve láthatjuk, ahogyan a császár magabiztos léptekkel egyenesen Erzsébethez megy, és átnyújtja neki az összes csokrot, amely az etikett ellen is vétség, hiszen minden hölgynek kellett volna adnia egy-egy bokrétát, akivel táncolt. Ez a hatásos jelenet a valóságban is hasonlóan zajlott le a meghívottak nagy megdöbbenésére, bár a császár csak egy csokor rózsát nyújtott át Sisinek, aki fel sem fogta, hogy ez egyet jelent a lánykéréssel. Amikor később megkérdezték tőle, hogy feltűnt-e neki a császár figyelmessége, a lány ennyit mondott: “Nem, csak zavarba hozott.” (Hamann, 28)

Uta Franz, Karlheinz Böhm és Romy Schneider © Seven Stars Digital

Az ottlévők természetesen kivétel nélkül tudták, mi történik, és hogy Ferenc József menyasszonya nem Helén, hanem a kis Erzsébet lesz. Sissi, illetve Sisi zavarban volt, de mivel nem ismerte jól az etikettet, és ez volt az első igazi bálja, nem tudta, hogy ez mit jelent, a jelenlevők döbbent pillantásai miatti zavarát pedig alig tudta leplezni. (A filmbéli Sissit Zsófia a bálon felvilágosítja, hogy a császár feleségül kívánja venni, illetve ezt megelőzően Ferenc maga vall szerelmet neki.) Nehezen viselte, ha a középpontban volt, és ez később sem lett másképp. A mozivásznon ezután együtt kivonulnak a (Schönbrunni) kastély erkélyére, ahol a születésnap tiszteletére rendezett tűzijátékot is megcsodálják, a valóságban azonban a csokor átadása után a császár táncolt Erzsébettel, aki zavarában időnként elfelejtette, hogy milyen lépés következik, Ferenc József pedig a fülébe súgta, hogy mit lépjen.

 

Hamarosan folytatjuk: A visszautasíthatatlan házassági ajánlat - “Ausztria császárját az ember nem kosarazza ki.” (Ludovika hercegné)

Ha tetszett az írás, olvasd el ezt is: Ernst Marischka: Sissi – Film és valóság (bevezető rész). Ebben a cikkben a két főszereplővel (Romy Schneider és Karlheinz Böhm) kapcsolatos néhány meglepő tény vagy “véletlen” is lelepleződik…

A legfrissebb, Erzsébet királyné életével kapcsolatos írásokról itt értesülhetsz: Facebook – ERZSÉBET KIRÁLYNÉ

Az írás először az első blogomon jelent meg 2015. március 30-án.

A Schönbrunni Kastély, ahol a Sissi számos jelenetét forgatták: 1. Hableány szökőkút/Koller 2. A kastély háttérben a hátsó udvarral és a Gloriette-vel/Koller 3. Neptune szökőkút háttérben a Gloriette-vel - ezt látta a "császári pár" az erkélyről, a tűzijátékkal/Lammerhuber   © Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

Felhasznált irodalom:
Brigitte Hamann: Erzsébet királyné. Európa Könyvkiadó, 2012
Gróf Corti Egon: Erzsébet. Révai Kiadás, Budapest, 1935
Jean des Cars: Sisi avagy a végzet. Magyar Könyvklub, Budapest, 2001