Kedvelj minket a Facebookon!

BENNE LENNI AZ ÁRAMLATBAN!

A BOLDOG, KIEGYENSÚLYOZOTT, SIKERES ÉLET TITKA

 

Mit is jelenthet ez? Milyen áramlatban? Talán beleestünk egy folyóba? …Hát majdnem. Nem egy folyóba estünk bele, hanem ha igazán könnyedén, boldogan, kiegyensúlyozottan, harmonikusan élünk, akkor benne vagyunk az élet energiaáramlatában.

 

Honnan tudjuk, hogy benne vagyunk ebben az energiaáramlatban? 

Onnan, hogy ilyenkor könnyedén jön minden, ilyenkor könnyedén haladnak a dolgaink az életben, könnyedén megoldjuk az előttünk álló feladatokat, ilyenkor könnyedén elengedjük azt, amire nincs szükségünk, ami már nem tartozik hozzánk, ilyenkor könnyedén valósítjuk meg céljainkat, vágyainkat, ilyenkor jól érezzük magunkat, és csak úgy „megtörténnek” velünk az események.

Az áramlatban valahogy úgy érezzük magunkat, mintha mindig szerelmesek lennénk. Csak nem egyvalakibe, hanem úgy mindenbe! Az egész életbe. Benne lenni az áramlatban nagyon egyszerű! Ha összhangban élünk a természeti és szellemi, lelki törvényekkel, akkor életünk könnyedén, gördülékenyen és harmonikusan halad. Ilyenkor boldognak, sikeresnek és kiegyensúlyozottnak érezzük magunkat. Vagyis, ha jól érezzük magunkat a bőrünkben, ha szeretjük magunkat, a körülöttünk lévőket, ha szeretjük az életünket úgy, ahogy van, akkor benne vagyunk abban a bizonyos áramlatban. S ez egy oda-vissza működő folyamat. Ugyanis ha jól érezzük magunkat, könnyedén haladunk előre életünk minden területén, ezáltal viszont sikerélményünk lesz, feltöltődünk energiával, és ettől jól érezzük magunkat.

Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lesznek problémáink. Ugyanúgy elromolhat az autónk, zátonyra futhat egy kapcsolatunk, érhet minket veszteség, vagy nem sikerülhet valami, amit elterveztünk. De aki az áramlatban van, az tudja, hogy ezek nem véletlenül történnek. Pontosan tudja, hogy ezeket a dolgokat, embereket, történéseket itt az idő elengedni. S ami a nagyon érdekes, ha elengedünk valamit vagy valakit, amihez, akihez esetleg görcsösen ragaszkodtunk, felszabadultnak érezzük magunkat, s újra az áramlatban leszünk. S még az is meglehet, hogy visszatér hozzánk, az, amit vagy akit elengedtünk, ha igazán hozzánk tartozik.

A legjobban a következő mondat fejezi ki ezt az áramlást:

Ami jön, elfogadom, amit elfogadok, menni kész, ami megy, elengedem. Része vagyok a természetes áramlásnak.

(Akár mondogathatjuk is magunknak a tudatosítás kedvéért.)

Figyeljük csak meg a természetet, semmi sem állandó. Van egy ciklikus körforgása az életnek. A miénknek, emberekének is. Engedjük, hogy elmúljon az, ami már megszürkült, ahol már nincs mozgás és lendület, s már nem okoz örömöt, és fogadjuk be az újat, ami felpezsdít, örömmel tölt el és tovább lendít a fejlődésben.

 

Elfogadni rosszat és jót egyaránt, ez a titka a kiegyensúlyozottságnak. Hiszen e két minőség csupán egyazon dolog két arculata. S hogy éppen jónak vagy rossznak látjuk-e a dolgokat, történéseket, az csupán saját belső érzelmi állapotunktól függ. Azt viszont bármikor megváltoztathatjuk.

Vannak, akik úgy hiszik, hogy az élet nehéz, hogy egy problémát megoldani nehéz, hogy mindenért küzdeni kell, hogy semmit sem adnak könnyen, mindenért meg kell szenvedni. Ez az ő választásuk, de lehetne másképp is. Mindig mi magunk döntjük el, hogy melyik utat választjuk. Mindig választhatunk. Persze mindenért tenni kell. A cselekvést nem pótolja az álmodozás. De nem mindegy, hogy csak pont annyit teszünk a legkisebb erőfeszítéssel, amennyi feltétlenül szükséges a megvalósuláshoz, vagy megszakadunk a fölösleges terhek súlya alatt.

Hogyan tudnánk tehát elérni, hogy jól érezzük magunkat, hogy benne legyünk az áramlatban?

Nos, ehhez van szükségünk az önismeretre, a szellemi léttel kapcsolatos ismeretekre, lelki világunkkal kapcsolatos tudnivalókra.

Csíkszentmihályi Mihály „Flow – Az áramlat” című könyvében kiválóan fejtegeti ezt a témát, de szívből ajánlom még Deepak Chopra „Az élet hét törvénye”, Esther és JerryHicks „Kérd és megadatik”, valamint Emil Coué „Elméd gyógyító hatalma”című könyvét is a kedves érdeklődőknek.

(A „flow” jelentése: áramlás, folyás, áramlat, ömlés, keringés.)

A szellemi létnek és lelkivilágunknak tehát ugyanúgy megvannak a törvényszerűségei, mint fizikai világunknak. De ezekről oly keveset tudunk. Miért is? Mert a jelenlegi oktatási rendszer nem tartja annyira fontosnak ezt a tudást, mint az anyagi világgal kapcsolatos tudnivalókat. Minden korban kisebb csoportok rendelkeztek ezzel a szellemi tudással, és sok esetben csak titokban terjedtek tovább. Európában, a sötét középkorban kimondottan üldözték, eretnekséggel vádolták azokat az embereket, akik ezt tudták és továbbadták, mert féltek attól, hogy az emberek majd ennek a tudásnak a birtokában nem lesznek irányíthatóak. Egyiptomban az ún. Misztérium iskolákban tanulták ezeket az ismereteket a kiválasztottak hosszú éveken keresztül, hogy aztán ők taníthassák a többi embert. Ők voltak a papok és papnők. Indiában a jógik adták tovább szájról szájra a szellem és a lélek világáról szóló tudnivalókat. Minden korban megvoltak azok a tanítók, akik igyekeztek felhívni a figyelmet erre a tudásra. Ilyenek voltak például Jézus vagy Buddha, vagy a legutóbbi időkben Sai BabaEmil Coué és José Silva, az Agykontroll kifejlesztője, hogy csak néhányat említsek.

 

Aki birtokában van ennek a tudásnak, az már nem lesz irányítható, nem lesz manipulálható, mert az már a maga kezébe tudja venni a sorsát, uralni, alakítani tudja a saját életét, s nem lesz kiszolgáltatva másoknak és a körülményeknek. Ez az igazi erő! Ezt tudni! Ezt a tudást sokáig nem osztották meg az emberekkel, főleg a hatalmon lévők, akik tudtak erről, hiszen akkor elvesztették volna az irányításukat a tömegek felett. Ma már szerencsére rengeteg információ található a médiákban, könyvek, filmek, előadások formájában, úgyhogy bárki hozzáférhet a szellem és a lélek világáról szóló hatalmas ismeretanyaghoz. Keressük ezt a tudást, váljunk kereső emberré!

Hogy hogyan legyél benne az áramlatban, hogyan juss hozzá ehhez az igazi erőhöz, erről szól Rhonda Byrne „Titok” című könyve és filmje is. Íme, itt az ajánló. Érdemes elolvasni a könyvet vagy megnézni a filmet. Édesvíz Kiadó: A Titok Trailer H

videoklip forrása: youtube - Édesvíz Kiadó

S hogy mi a legfőbb titok, amit a „Titok” című filmből megtudhatunk? Az, hogy:

Érezd jól magad!

Keressük az életben azokat a dolgokat, gondolatokat, tevékenységeket, amiktől jól érezzük magunkat! Ez az, ami által összhangban leszünk az élet legalapvetőbb törvényével: a vonzás törvényével. A siker és a boldogság nem egy kívülről jövő misztikus valami, hanem egy bennünk szunnyadó csodálatos lehetőség, amelyet csak Te tudsz saját magad felébreszteni, azokkal a gondolatokkal és tevékenységekkel, amelyek jó érzést keltenek benned!

Erről beszél Ábrahám (Esther Hicks– A legfontosabb üzenet című kis videofilmjében. (Nézd meg a többit is)

 

De mégis? „Mi az, amitől jól érzem magam?” - sokszor magunk sem tudjuk. Pedig a válasz nagyon egyszerű:

Ismerd meg Önmagad!

Már az ókorban is ez állt a Görögországban található delphoi jósda bejárata fölött. Az emberek rendszeresen felkeresték e jós helyet, a császároktól az egyszerű emberekig, hogy megtudják, hogyan alakul a jövőjük. Mivel nem tudták, hogy jövőjük saját személyiségükből, saját belső lelkivilágukból fakad, s mindabból, ahogyan a jelenben élnek és cselekszenek, ezért külső forrásból akartak információkat megtudni az előttük álló jövendőről. A bölcsek viszont mindig is tudták, hogy a körülöttünk lévő anyagi világ csak kivetülése saját belső lelkivilágunknak. Ez pedig nem más, mint személyiségünk, belső gondolat- és érzelemvilágunk, s ebből fakadó hitrendszerünk összessége, melyek hatására cselekszünk a jelenben. Erre utal a delphoi jósda felett lévő teljes felirat is:

Ismerd meg magadat. Semmit sem túlságosan. Légy ura lelkednek. Kerüld az igazságtalanságot. Igazul tanúskodj. Keresd a hírt. Dicsérd az erényt. Cselekedj igazságosan. Szeresd barátaidat. Védekezz ellenségeid ellen. Gyűlöld a gőgöt. Beszélj tisztességesen. Könyörülj a segélykérőkön. Valósítsd meg célodat. Légy ura asszonyodnak. Senkit ne nézz le. Tiszteld a felsőbbséget. Hajolj meg az istenség előtt. Ne büszkélkedj erőddel. Gazdagodj igazságos úton.

Ebben a cikksorozatban tehát, mely a siker és a boldogság lélektanáról és az önismeretről szól, szép lassan kibontjuk ezt a témát. Tartsatok velem ezen az úton! Befejezésül F. Oetinger gondolatait idézném, mely sok kórház falán is látható:

Adassék nékem annyi lelkierő, hogy mindazt elfogadjam, amin változtatni nem tudok, és bátorság ahhoz, hogy mindazt megváltoztassam, amire képes vagyok, és bölcsesség ahhoz, hogy el ne tévedjek közöttük!

Idézet forrása:https://hu.wikipedia.org/wiki/Delphoi
Képek forrása: Visual Hunt, valamint cheriejoyful via Visual Hunt / CC BY
Képek forrása: Pixaday, valamint Krista Baltroka via Visual Hunt / CC BY

A cikk 2. része itt olvasható.